اخبار و حوادث کوهنوردی

 


گزارش قله خانتنگری 1394


  گزارش کوتاه برنامه خانتنگری                                                                              

 
تیم 17 نفره توسط شرکت آذرکوه بهمراه اینجانب در تاریخ 28 تیرماه
از تهران عازم آلماتی شده و همانروز متعاقباً با ون دربستی به دهکده مرزی کارکارا که بین قرقیزستان و قزاقستان قرار گرفته بود انتقال یافتیم و فردای آنروز با عبور از پل مرزی وارد قرقیزستان شده و به هلیکوپتر از قبل تدارک شده سوار شده و بسوی کمپ اصلی شمالی خانتنگری پرواز نمودیم بعد از 40 دقیقه پرواز به کمپ اصلی رسیده و همه در چادرهای خود مستقر شدند در مدت 18 روز که منطقه بودیم بارش برف و باران روی هم رفته هر روز ادامه داشت بعلت پایدار نبودن هوا بنده با دو همراه خود از کمپ دوم بازگشته و برنامه خودم را کنسل اعلام نمودم ولی دیگر نفرات تیم بسرپرستی آقای رضا طراح از گروه کوهنوردی آلپ تبریز تلاش نمودند و سه نفر از آن گروه توانستند در هوای خیلی نا مناسب تا کمپ سوم بروند و نیمی از مسیر قله را نیز بپیمایند اما به قله نرسیدند لازم به توضیح از که از هفتاد نفر حاضر در منطقه فقط 12 نفر به قله رسیدند آنها نیز فقط در 6 و 8 آگوست که هوا نسبتا خوب و مصادف با زمانی بود که دیگر نفرات برای هم هوایی در کمپ اصلی بسر می بردند قله را صعود کردند و برخی نیز از صد قدمی قله بازگشتند، چندین مورد سرمازدگی از تیم های خارجی و شکستگی پا رخ داده بود که از کمپ دوم به پایین به مشکلی حمل مجروح کردند. امسال هوای منطقه واقعا خراب و هیچ پایداری نداشت و کوهنوردانی که قبل ما وارد منطقه شده بودند و از صعود خود صرفه نظر شده بودند بعلت بدی هوا و نیامدن هلیکوپتر هفت روز در کمپ اصلی بسر بردند.      

                                                            
بازگشت به ليست