اخبار و حوادث کوهنوردی

 


تلفن پناهگاههای کشور


 پناهگاه کلک چال (توچال، کلک چال، ...):  ۲۲۸۰۰۴۸۴-۰۲۱
 
پناهگاه پلنگ چال، (تهران- درکه):  ۰۹۱۲۲۳۷۳۱۱۱ ساریخانی
 
 پناهگاه شیرپلا، (تهران - دربند):   ۰۹۱۹۲۱۴۰۵۴۴ - ۴۴۲۳۸۸۰۳-۰۲۱ امینی
 
 پناهگاه کرکس (اصفهان - نطنز): ۰۹۱۳۹۷۳۴۵۶۲ -  ۰۹۱۳۲۰۲۶۳۲۸ آرمین
 
 قرارگاه رودبارک (علم کوه، خرسان، ...): قرار گاه رودبارک -  ۸-۰۱۱۵۲۶۴۲۶۲۶
 
مجتمع كوهستاني ونداربن:  ۰۱۱۵۲۶۲۷۲۴۴
 
قرارگاه رینه (دماوند):    ۰۱۲۲۳۲۵۲۵۹۸ - ۰۱۲۲۳۲۵۲۲۷۰
 
قرارگاه پلور (دماوند): قرار گاه پلور  ۰۹۱۲۳۱۸۹۴۳۷ -  ۰۱۲۲۳۲۴۲۸۰۱ حسین پور
 
مجتمع کوهستانی سی سخت (دنا):  ۰۹۳۹۴۱۲۵۰۰۹صناعی
 
خانه کوهنورد ناندل: ۰۱۲۲۳۴۲۲۲۲۶
 
شرکت تله کابین توچال: ۲۲۴۰۴۰۰۱ - ۰۲۱
 
هتل اوسون (توچال): ۰۹۱۲۱۱۵۵۱۷۰
 
جان‌پناه‌های حوض دال - دنا:  ۰۹۱۷۷۰۴۵۴۸۲ رحامیان
 
جان‌پناه گوی زنگی - آذربایجان شرقی: ۰۹۱۴۴۹۱۸۰۳۲ /  ۰۹۱۴۴۹۲۰۸۴۲
 
جان‌پناه فرهنگیان - گیلان:
                  ۰۹۱۱۳۴۷۳۱۸۹  - ۰۹۱۱۳۴۹۰۶۵۵
 
جان‌پناه سهند - آذربایجان شرقی:  ۰۹۱۴۱۲۱۱۱۱۵
 
جان‌پناه گردنه غربی سبلان:    پیری
۰۹۰۲۵۶۶۷۴۹۱
۱۸•  پناهگاه شمال شرقی سبلان:  پیری
۰۹۰۲۵۶۶۷۴۹۱
 
جان‌پناه چال کبود - اشتران‌کوه:  ۰۹۱۶۷۲۲۰۰۵۷افشار / ۰۹۱۶۸۶۴۸۴۹۹  توکلی
 
جان‌پناه کیامکی - آذربایجان شرقی:  ۰۹۱۴۱۰۱۲۰۱۶ زینالی
 
جان‌پناه امیری - تهران :  ۰۹۳۶۱۵۷۲۹۱۷ اخوان
 
خانه کوه شهرستان ازنا - اشتران‌کوه: ۰۹۳۵۳۴۹۵۰۸۹ خلیل آبادی / ۰۹۱۶۷۲۲۰۰۵۷ افشار / ۰۹۱۶۸۶۴۸۴۹۹ توکلی
 
  جان‌پناه کامران سلیمانی ( کول جنو ) - اشتران‌کوه: ۰۹۱۶۸۶۴۸۴۹۹ توکلی
 
مجتمع اقامتی- تفریحی دنا: ۰۹۱۷۵۷۱۷۶۶۱
 
جان‌پناه سوته - گیلان: ۰۹۱۱۶۶۰۷۸۳۱ کسایی
 
جان‌پناه‌‌های دیواره بیستون: ۰۹۳۰۸۳۱۲۶۹۶ عیوضی
 
پناهگاه الوند - همدان:  ۰۹۱۸۸۱۸۸۸۰۶ شیرخانی
 
پناهگاه خشچال - قزوین: ۰۹۱۲۵۸۱۵۴۲۸ ناصری
 
جان‌پناه هزار - کرمان: ۰۹۱۳۹۳۹۶۳۳۱ واحدی
 
پناهگاه و مدرسه کوهنوردی دالانکوه - اصفهان: ۳۲۲۰۸۲۰۰- ۰۳۱ /  ۴۲۲۲۹۰۵۳- ۰۳۱ / ۰۹۱۳۲۳۰۰۶۰۳ دادخواه
 
جان‌پناه قلعه بندر - تفرش: ۰۹۱۸۸۶۲۵۸۱۲ رمضانی
 
اردوگاه دره گل و پناهـگاه صُبَح - تفتان: ۰۹۱۵۹۹۱۸۴۱۶ کردی
 
پناهگاه مش صفر - جهان نما- گلستان:  ۰۹۳۶۲۷۱۵۹۰۱ امیرخانی
 
پناهگاه اورین - خوی - آذربایجان غربی:  ۰۹۱۴۸۷۰۸۱۲۸ رضازاده


بازگشت به ليست