دور آناپورنا Annapurna circuit

Nepal-flag

ترکینگ دور کامل آناپورنا، رشته کوه هیمالیا

  • ANNAPURNA CIRCUIT TREKKING

دور آناپورنا Annapurna circuit

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: AN-172

مدت برنامه: 18 روز

زمان ثبت نام: 160 روز قبل

درجه سختی: متوسط

راهنما

خدمات ویزا

مجوز پارک ملی

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

باربر: انسان

حمل و نقل: ماشین دربستی

هتل: سه ستاره اکو توریسم

کمکهای اولیه: طول برنامه

بیمه حوادث

ست پزشکی: طول برنامه

برق 220: در لوج ها

اینترنت پولی: در لوج ها

دوش آبگرم پولی: در لوج ها

پذیرایی غذا: صبحانه/ناهار/شام

حکم ترکینگ

دور آناپورنا Annapurna circuit، دور آناپورنا Annapurna circuit، دور آناپورنا Annapurna circuit، دور آناپورنا Annapurna circuit، دور آناپورنا Annapurna circuit


build custom google map
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.