قله آمادابلام

قله آمادابلام
بارونتسه

Baruntse

قله آمادابلام

قله آمادابلام

قله آمادابلام

قلّه صخره ای مسیر تیغه جنوب غربی
سرزمین رویایی و سحرآمیز نپال، هیمالیا

  • AMA DABLAM, 6,856 M HIMALAYA

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: A-M-030

کشور: نپال

مدت برنامه: 30 روز

فصل صعود: بهار/پاییز

زمان ثبت نام: 90 روز قبل

درجه سختی: 4 ice climbs, 5.9 rock climbs

خدمات ویزا

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

شرپای صعود

هتل: 4 ستاره

لوج: تا کمپ اصلی و بالعکس

چادر: در طول صعود

بیمه حوادث

حمل و نقل: ماشین/هواپیما

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

مجوز پارک ملی

مجوز صعود

باربر: انسان/یاک

کمکهای اولیه

گامو بگ: کمپ اصلی

قله آمادابلام، قله آمادابلام، قله آمادابلام، قله آمادابلام، قله آمادابلام

Short link: https://azarkouh.com/?p=8289

adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.