قله آمادابلام Mt. Amadablam

قله آمادابلام Mt. Amadablam

Nepal-flag

قلّه آمادابلام
تیغه جنوب غربی
سرزمین رویایی و سحرآمیز نپال، هیمالیا

  • AMADABLAM, 6,856 M HIMALAYA

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: A-M-030

کشور: نپال

مدت برنامه: 30 روز

فصل صعود: بهار/پاییز

زمان ثبت نام: 90 روز قبل

درجه سختی: 4 ice climbs, 5.9 rock climbs

خدمات ویزا

بیمه حوادث

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

شرپای صعود

هتل: اکو توریسم

لوج: تا کمپ اصلی و بالعکس

چادر: در طول صعود

کمکهای اولیه: طول برنامه

حمل و نقل: ماشین/هواپیما

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

مجوز پارک ملی

مجوز صعود

باربر: انسان/یاک

کمکهای اولیه

گامو بگ: کمپ اصلی

قله آمادابلام Mt. Amadablam، قله آمادابلام Mt. Amadablam، قله آمادابلام Mt. Amadablam، قله آمادابلام Mt. Amadablam، قله آمادابلام Mt. Amadablam


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.