دور آناپورنا با دوچرخه

دور آناپورنا با دوچرخه
دور آناپورنا

دور آناپورنا با دوچرخه

دور آناپورنا با دوچرخه

دور آناپورنا با دوچرخه

در کشور رویایی و برنامه خاطره انگیز

  • MOUNTAIN BIKING AROUND ANNAPURNA

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: AN-MT-022

کشور: نپال

بهترین فصل: بهار/پاییز

مدت برنامه: 18 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

خدمات ویزا

بیمه حوادث و مسافرتی

مجوز پارک ملی

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: چهار ستاره تاب

راهنمای دوچرخه کوهستان

حمل و نقل: ماشین دربستی

کامیونت: برای مواقع ضروری

سرویس بهداشتی: طول برنامه

دوش آبگرم: لوج ها

اینترنت: لوج ها

برق 220: لوج ها

کمکهای اولیه: طول برنامه

دور آناپورنا با دوچرخه، دور آناپورنا با دوچرخه، دور آناپورنا با دوچرخه، دور آناپورنا با دوچرخه
صعود کلیمانجارو با دوچرخه

Short link: https://azarkouh.com/?p=8152
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.