آناپورنا با دوچرخه Annapurna by bike

 آناپورنا با دوچرخه Annapurna by bike

Nepal-flag

دور آناپورنا با دوچرخه کوهستان، هیمالیا

کشور رویایی و برنامه خاطره انگیز

  • MOUNTAIN BIKING AROUND ANNAPURNA

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: AN-MT-022

کشور: نپال

بهترین فصل: بهار/پاییز

مدت برنامه: 22 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

خدمات ویزا

بیمه حوادث

مجوز پارک ملی

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: اکو توریسم

راهنمای دوچرخه سوار

حمل و نقل: ماشین دربستی

کامیونت: برای مواقع ضروری

سرویس بهداشتی: طول برنامه

دوش آبگرم: لوج ها

اینترنت: لوج ها

برق 220: لوج ها

کمکهای اولیه: طول برنامه

دور آناپورنا با دوچرخه Annapurna by bike، دور آناپورنا با دوچرخه Annapurna by bike، دور آناپورنا با دوچرخه Annapurna by bike، دور آناپورنا با دوچرخه Annapurna by bike

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.