پیمایش دور آناپورنا
کلیمانجارو

Kilimanjaro

پیمایش دور آناپورنا

پیمایش دور آناپورنا

پیمایش دور آناپورنا

منطقه زیبای هیمالیا، نپال

  • ANNAPURNA CIRCUIT TREKKING

پیمایش دور آناپورنا

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: AN-172

مدت برنامه: 18 روز

زمان ثبت نام: 160 روز قبل

درجه سختی: متوسط

راهنما

خدمات ویزا

مجوز پارک ملی

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

باربر: انسان

حمل و نقل: ماشین دربستی

هتل: سه ستاره اکو توریسم

کمکهای اولیه: طول برنامه

بیمه حوادث

ست پزشکی: طول برنامه

برق 220: در لوج ها

اینترنت پولی: در لوج ها

دوش آبگرم پولی: در لوج ها

پذیرایی غذا: صبحانه/ناهار/شام

حکم ترکینگ

پیمایش دور آناپورنا، پیمایش دور آناپورنا، پیمایش دور آناپورنا،پیمایش دور آناپورنا، پیمایش دور آناپورنا، پیمایش دور آناپورنا

Short link: https://azarkouh.com/?p=8537
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.