آناپورنا، ماسوکانتو Masukanto

Nepal-flag

ترکینگ دور آناپورنا از طریق گردنه ماسوکانتو
کشور رویایی و برنامه خاطره انگیز

  • ANNAPURNA CIRCUIT TOUR

آناپورنا، ماسوکانتو Masukanto

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: AN-M-171

فصل برنامه: بهار/پاییز

مدت برنامه: 18 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

درجه سختی: متوسط

راهنما

خدمات ویزا

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

حمل و نقل: ماشین دربستی

هتل: سه ستاره اکو تورزیسم

پذیرایی غذا: صبحانه/ناهار/شام

کمکهای اولیه: صبحانه/ناهار/شام

اینترنت پولی: در لوج ها

کیت پزشکی: در طول برنامه

باربر: انسان

دوش آبگرم پولی: در لوج ها

حکم ترکینگ

بیمه حوادث

آناپورنا، ماسوکانتو Masukanto، آناپورنا، ماسوکانتو Masukanto، آناپورنا، ماسوکانتو Masukanto، آناپورنا، ماسوکانتو Masukanto


embedgooglemap.net
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.