آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia

 آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia

Argentina flag

کشور آرژانتین، پاتاگونیا

  • ARGENTINA TREKKING AND CULTURAL TOUR

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: AR-PA-018

کشور: آرژانتین

بهترین ماه: پاییز

مدت برنامه: 20 روز

زمان ثبت نام: 120 روز قبل

خدمات ویزا

آغاز برنامه: بوئنوس آیرس

پایان برنامه: بوئنوس آیرس

هتل: 4 ستاره

پرواز داخلی

حمل و نقل: ماشین دربستی

کیفیت خدمات: عالی

راهنما: انگلیسی و اسپانیایی زبان

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

هزینه ورودی ها

آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia، آرژانتین پاتاگونیا Argentina Patagonia


build custom google map
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.