قله چو آیو

قله چو آیو
قلل 5000

قله چو آیو

قله چو آیو

قله چو آیو

ششمین قله مرتفع جهان (الهه فیروزه)

  • CHO OYU EXPEDITION 8,201 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: CH-EX-042

مقصد: تبت/چین

مدت برنامه: 42 روز

زمان ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل

درجه سختی: D 3 UIAA

فصل صعود: بهار/پاییز

شرپای صعود

ویزا: نپال/چین

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

حمل و نقل: ماشین خصوصی

هتل: چهار ستاره

محل اقامت: چادر دو نفره

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

برق 220: در طول برنامه

کمکهای اولیه: طول برنامه

دوش آبگرم: لوج ها/کمپ اصلی

باربر: انسان/یاک

اکسیژن: در ارتفاع

غذای ارتفاع

سوخت ارتفاع

مجوز صعود

حکم صعود

بیمه حوادث

قله چو آیو، قله چو آیو، قله چو آیو، قله چو آیو، قله چو آیو، قله چو آیو، قله چو آیو،

Short link: https://azarkouh.com/?p=8294

adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.