قله دائولاگیری Mt. Dhaulagiri

قله دائولاگیری Mt. Dhaulagiri

Nepal-flag

قله دائولاگیری، هیمالیا
هفتمین قله مرتفع جهان از مسیر شمال شرقی

  • MT. DHAULAGIRI 8,167 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: DH-N-045

کشور: نپال

فصل صعود: بهار/پاییز

مدت برنامه: 35 روز

درجه سختی: E 5 UIAA

زمان ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل

مجوز صعود

خدمات ویزا

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: اکو توریسم

لوج کوهستانی

چادر ارتفاع

حمل و نقل: ماشین خصوصی

شرپای صعود

بیمه حوادث

باربر: انسان/یاک

اکسیژن: در صعود

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

برق 220: در طول برنامه

دوش آبگرم: لوج/کمپ اصلی

کمکهای اولیه: طول برنامه

حکم صعود

قله دائولاگیری Mt. Dhaulagiri، قله دائولاگیری Mt. Dhaulagiri، قله دائولاگیری Mt. Dhaulagiri، قله دائولاگیری Mt. Dhaulagiri، قله دائولاگیری Mt. Dhaulagiri


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.