کمپ اورست-آیلند Everest Island

کمپ اورست-آیلند Everest Island

Nepal-flag

کمپ اصلی اورست از مسیر کلاسیک و صعود آیلند پیک

  • EVEREST B.C ISLAND PEAK

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: EV-IS-0151

کشور: نپال

فصل صعود: بهار/نپال

مدت برنامه: 18 روز

مجوز صعود

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

درجه سختی: متوسط/دشوار

خدمات ویزا

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

حکم صعود

هتل: اکوتوریسم

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

شرپا: روزهای صعود

کمکهای اولیه: طول برنامه

بیمه حوادث

باربر: انسان/یاک

سرویس بهداشتی: در طول برنامه

راهنما: روزهای پیمایش

اینترنت: لوج ها پولی

حمل و نقل: ماشین/هواپیما

دوش آبگرم: لوج ها پولی

برق 220: لوج ها

کمپ اورست-آیلند Everest Island، کمپ اورست-آیلند Everest Island، کمپ اورست-آیلند Everest Island،کمپ اورست-آیلند Everest Island


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.