کمپ اصلی اورست، آیلند پیک

کمپ اصلی اورست از مسیر کلاسیک و صعود آیلند پیک

مسافرت به ديار رويايی و سحر آميز نپال و ترکینگ کمپ اصلی اورست از مسیر کلاسیک
و صعود قله آیلند پیک 6,160 متر

اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”
youtube to mp3
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.