کانچن جونگا Kanchenjunga

ترکینگ کانچن چونگا

ترکینگ کانچن جونگا
نپال

  • MT. KANCHENJUNGA CIRCUIT TREKKING

ترکینگ کانچن جونگا

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: KAN-161

کشور: نپال

مدت برنامه: 24 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

حکم ترکینگ

درجه سختی: متوسط

خدمات ویزا

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: سه ستاره اکو توریسم

پذیرایی غذا: صبحانه/ناهار/شام

راهنما

مجوز پارک ملی

بیمه حوادث

اینترنت پولی: در لوج ها

دوش آبگرم پولی: در لوج ها

لوج: در ط.ول ترکینگ

باربر: انسان

حمل و نقل: ماشین دربستی

کمکهای اولیه: طول برنامه

کانچن جونگا Kanchenjunga، کانچن جونگا Kanchenjunga ، کانچن جونگا Kanchenjunga


how to insert google map into website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.