تور هوایی خانتنگری
تور هوایی خانتنگری

       Khantengri north

Air tour

تور هوایی خانتنگری

تور هوایی خانتنگری

تور هوایی خانتنگری

 با هلیکوپتر به کمپ اصلی خانتنگری و پوبدا

تور هوایی خانتنگری

کد برنامه: KH-HE-06

کشور: قرقیزستان

مدت برنامه: 8 روز

بهترین ماه: تیر/مرداد

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

آغاز برنامه: بیشکک

پایان برنامه: بیشکک

هتل: سه ستاره تاپ

چادر: کارکارا

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

حمل و نقل: ماشین دربستی

حمل و نقل: هلیکوپتر

Short link: https://azarkouh.com/?p=28892

embed google maps in gmail
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.