کمپ خانتنگری، پوبدا Khantengri Pobeda B.C

قله لنین فول Peak Lenin

ترکینگ به قلب کوههای تیان شان
کمپ اصلی پوبدا و خانتنگری

  • POBEDA AND KHAN TENGRI BASE CAMP

کمپ خانتنگری، پوبدا Khantengri Pobeda B.C

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: P0-KH-T-011

کشور: قرقیزستان

بهترین ماه: تیر/مرداد

مدت برنامه: 16 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

درجه سختی: متوسط/دشوار

راهنما: در طول برنامه

آغاز برنامه: بیشکک

پایان برنامه: بیشکک

هتل: 3 ستاره تاپ

سرویس غذایی: صبحانه/ناهار/شام

حمل و نقل: ماشین/هلیکوپتر

کمکهای اولیه: در طول برنامه

خدمات ویزا

باربر: در طول برنامه

دوش آبگرم: در طول برنامه

اینترنت: در کمپ ها پولی

مجوز منطقه مرزی

برق 220: در کمپ ها، محدود

چادر: دو نفره

بیمه حوادث

کمپ خانتنگری، پوبدا Khantengri Pobeda B.C، کمپ خانتنگری، پوبدا Khantengri Pobeda B.C


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.