پیمایش ماناسلو

پیمایش ماناسلو

قلل 7000 متری                     Manaslu

پیمایش ماناسلو

پیمایش ماناسلو

پیمایش ماناسلو

کوهپیمایی به سوی کمپ اصلی قله ماناسلو
در شمال غرب نپال

  • MANASLU BASE CAMP TREKKING

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: MA-T-019

کشور: نپال

بهترین فصل: بهار/پاییز

مدت برنامه: 19 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

مجوز پارک ملی

بیمه حوادث

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: چهار ستاره تاب

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

راهنما: طول برنامه

باربر: طول برنامه

حمل و نقل: ماشین دربستی

سرویس بهداشتی: طول برنامه

دوش آبگرم: لوج ها

اینترنت: لوج ها پولی

برق 220: طول برنامه

کمکهای اولیه: طول برنامه

پیمایش ماناسلو، پیمایش ماناسلو ، پیمایش ماناسلو، پیمایش ماناسلو، پیمایش ماناسلو

Short link:https://azarkouh.com/?p=8322

adding a google map to a website

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.