قله ماناسلو

قله ماناسلو

قله ماناسلو

قله ماناسلو

قله ماناسلو

رشته کوه هیمالیا، مانسیری هیمال
هشتمین قله مرتفع جهان از مسیر شمال شرقی

  • MANASLU EXPEDITION 8,163 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: M-E-035

کشور: نپال

فصل صعود: بهار/پاییز

مدت برنامه: 35 روز

درجه سختی: E 5 UIAA

زمان ثبت نام: 120 الی 90 روز

مجوز صعود

خدمات ویزا

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: چهار ستاره

لوج کوهستانی

چادر ارتفاع

حمل و نقل: ماشین دربستی

شرپای صعود

کمکهای اولیه: طول برنامه

باربر: یاک/انسان

اکسیژن: در صعود

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

برق 220:در طول برنامه

دوش آبگرم: لوج/کمپ اصلی

حکم صعود

بیمه حوادث

قله ماناسلو، قله ماناسلو ، قله ماناسلو ،قله ماناسلو ، قله ماناسلو ، قله ماناسلو

Short link: https://azarkouh.com/?p=8416

adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.