قله مونبلان Mt. Mont Blanc

قله مونبلان Mt. Mont Blanc

قله مونبلان

قله مونبلان

کد برنامه: MO-F-08

کشور: سویس

فصل صعود: تیر/مرداد/شهریور

مدت برنامه: 9 روز

زمان ثبت نام: 90 روز قبل

درجه سختی:

آغاز برنامه: ژنو

پایان برنامه: پاریس

حمل و نقل: مترو

حمل و نقل: ماشین خصوصی

هتل: 4 ستاره

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

دعوتنامه ویزا

کیفیت خدمات: عالی

پناهگاه

مجوز صعود

حکم صعود

بیمه حوادث

قله مونبلان Mt. Mont Blanc، قله مونبلان Mt. Mont Blanc، قله مونبلان Mt. Mont Blanc، قله مونبلان Mt. Mont Blanc

روز شمار برنامه

روز اول: پرواز از تهران به ژنو و ترانسفر به هتل
روز دوم: بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی دریاچه لمان دره زیبای زرمات در دامنه قله ماترهورن یکی از کوههای صخره ای مشهور جهان، بعد از ظهر برگشت به فرانسه اقامت در لوج زیبای کوهستانی در دامنه قله مونبلان
روز سوم: بعد از صرف صبحانه دیدار از دره زیبای شامونیکس پایتخت کوهنوردی جهان، گزینه های متفاوت با قدم زدن در دهات قدیمی دامنه مونبلان و یا خرید از فروشگاه های کوهنوردی، شبمانی در لوج کوهستانی
روز چهارم: بعد از صرف صبحانه صبح حرکت با قطار بسوی نید دایگل در ارتفاع 2,400 مترو صعود تا پناهگاه بزرگ گوتر در ارتفاع 4,000 متر شبمانی در پناهگاه
روز پنجم: صبح زود آغاز صعود به قله 4,807 متر مونبلان و همانروز برگشت به سن ژروه و ترانسفر به لوج کوهستانی
روز ششم: بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی ایتالیا از مسیر تونل زیر مونبلان و استفاده از حمام و آبگرم فضای باز و دیدار از دیواره صخره ای معروف گرند ژوراس و عصر برگشت به سن ژروه و شبمانی در لوج کوهستانی
روز هفتم: بعد از صرف صبحانه ترانسفر به ژنو و سپس حرکت با قطار سریع السیر به پاریس شبمانی در هتل
روز هشتم: گردش و خرید در پاریس، شبمانی در هتل
روز نهم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران

روز اول: پرواز از تهران به ژنو و ترانسفر به هتل
روز دوم: بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی دریاچه لمان دره زیبای زرمات در دامنه قله ماترهورن یکی از کوههای صخره ای مشهور جهان، بعد از ظهر برگشت به فرانسه اقامت در لوج زیبای کوهستانی در دامنه قله مونبلان
روز سوم: بعد از صرف صبحانه دیدار از دره زیبای شامونیکس پایتخت کوهنوردی جهان، گزینه های متفاوت با قدم زدن در دهات قدیمی دامنه مونبلان و یا خرید از فروشگاه های کوهنوردی، شبمانی در لوج کوهستانی
روز چهارم: بعد از صرف صبحانه صبح حرکت با قطار بسوی نید دایگل در ارتفاع 2,400 مترو صعود تا پناهگاه بزرگ گوتر در ارتفاع 4,000 متر شبمانی در پناهگاه
روز پنجم: صبح زود آغاز صعود به قله 4,807 متر مونبلان و همانروز برگشت به سن ژروه و ترانسفر به لوج کوهستانی
روز ششم: بعد از صرف صبحانه حرکت بسوی ایتالیا از مسیر تونل زیر مونبلان و استفاده از حمام و آبگرم فضای باز و دیدار از دیواره صخره ای معروف گرند ژوراس و عصر برگشت به سن ژروه و شبمانی در لوج کوهستانی
روز هفتم: بعد از صرف صبحانه ترانسفر به ژنو و سپس حرکت با قطار سریع السیر به پاریس شبمانی در هتل
روز هشتم: گردش و خرید در پاریس، شبمانی در هتل
روز نهم: ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران


google map for free
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.