قله آرارات Mt. Ararat

قله آرارات Mt. Ararat

Turkey flag

قلّه آرارات بزرگ از جبهه جنوبی مسیر کلاسیک
پنجاه و دو بار تجربه صعود بر فراز آرارات

  • MT. ARART ( AĞRI ) 5,137 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: AR-TR-06

مدت برنامه: 6 روز

فصل صعود: خرداد/تیر/مرداد/شهریور

کشور: ترکیه

زمان ثبت نام: 30 روز قبل

درجه سختی: متوسط

آغاز برنامه: دوغوبیازیت

پایان برنامه: دوغوبیازیت

راهنمای صعود

هتل: 3 ستاره تاپ

پذیرایی غذا: صبحانه/ناهار/شام

بیمه حوادث

باربر: اسب

غذای ارتفاع: کمپ اول/دوم

مجوز صعود

حکم صعود

حمل و نقل: ماشین دربستی

قله آرارات Mt. Ararat، قله آرارات Mt. Ararat، قله آرارات Mt. Ararat،قله آرارات Mt. Ararat


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.