قله بلوخا

قله بلوخا
دائولاگیری

Dhaulagiri

قله بلوخا

قله بلوخا

قله بلوخا

قلّه شرقی بلوخا
( مرتفعترین قلّه کوههای آلتای ایالت سیبری، آلتایی کرائی)
آلپ روسیه سرزمین رویایی و شگفت انگیز

  • MOUNT BELUKHA 4,506 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: M-B-14

مدت برنامه: 14 روز

فصل برنامه: اوایل تیر الی 25 شهریور

زمان ثبت نام: 70 روز قبل

درجه سختی: C 3

خدمات ویزا

بیمه حوادث

راهنمای صعود

آغاز برنامه: بارنائول

پایان برنامه: بارنائول

محل اقامت: هتل/چادر

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

حمل و نقل: ماشین

مجوز پارک ملی

مجوز صعود

باربر: اسب

تجهیزات فنی عمومی

سونا: یک بار

چادر: در طول برنامه

قله بلوخا، قله بلوخا ، قله بلوخا ، قله بلوخا ، قله بلوخا ، قله بلوخا ، قله بلوخا

Short link: https://azarkouh.com/?p=8311

adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.