قله اورست

قله اورست

هیمالیا

قله اورست

قله اورست

قله اورست

رویای کوهنوردان بام دنیا، هیمالیا

  • MOUNT EVEREST 8,848 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: E-N-181

کشور: نپال

فصل صعود: بهار

مدت برنامه: 65 روز

درجه سختی: E 4 UIAA

آغاز ثبت نام: 90 روز قبل

خدمات ویزا

شرپا: روزهای صعود

راهنما: روزهای ترکینگ

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

باربر: تا کمپ اصلی و بالعکس

غذای ارتفاع: در تمام کمپ ها

حمل و نقل: ماشین/هواپیما

سرویس بهداشتی: طول برنامه

لوج: اقامت بین راهی

گامو بگ: کمپ اصلی

دوش آبگرم: کمپ اصلی

هواشناسی: کمپ اصلی

اکسیژن: روزهای صعود

برق 220: تا کمپ اصلی

سوخت ارتفاع: تمام کمپ ها

پزشک: کمپ اصلی

کمکهای اولیه: طول برنامه

هتل: چهار ستاره تاب

بیمه حوادث و مسافرت

قله اورست،قله اورست، قله اورست، قله اورست، قله اورست، قله اورست، قله اورست

Short link: https://azarkouh.com/?p=22240

google maps embed html
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.