قله اورست Mt. Everest

قله اورست Mt. Everest

قله اورست Mt. Everest

Nepal-flag

قله اورست بام دنیا، هیمالیا

  • MOUNT EVEREST 8,848 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: E-N-181

کشور: نپال

فصل صعود: بهار و پاییز

مدت برنامه: 65 روز

درجه سختی: E 5 UIAA

آغاز ثبت نام: 90 روز قبل

خدمات ویزا

شرپا: روزهای صعود

راهنما: روزهای ترکینگ

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

باربر: تا کمپ اصلی و بالعکس

غذای ارتفاع: در تمام کمپ ها

حمل و نقل: ماشین/هواپیما

سرویس بهداشتی: طول برنامه

لوج: اقامت بین راهی

گامو بگ: کمپ اصلی

دوش آبگرم: کمپ اصلی

هواشناسی: کمپ اصلی

اکسیژن: روزهای صعود

برق 220: تا کمپ اصلی

سوخت ارتفاع: تمام کمپ ها

پزشک: کمپ اصلی

کمکهای اولیه: طول برنامه

محل اقامت: هتل/چادر

بیمه حوادث

قله اورست Mt. Everest، قله اورست Mt. Everest، قله اورست Mt. Everest، قله اورست Mt. Everest، قله اورست Mt. Everest، قله اورست Mt. Everest، قله اورست Mt. Everest


google maps embed html
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.