قله شاه داغی Mt. Shah Dagi

قله شاه داغی Mt. Shah Dagi

Azerbaijan-flag

قلّه شاه داغی
رشته کوه قفقاز شرقی

  • MOUNT SHAH DAGHI 4,300 M

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: SH-A-07

کشور: آذربایجان

فصل صعود: خرداد/تیر/مرداد

مدت برنامه: 6 روز

زمان ثبت نام: 40 روز قبل

درجه سختی: متوسط

هتل: 4 ستاره

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

بیمه حوادث

حکم صعود

راهنمای محلی

حمل و نقل: اتوبوس دربستی

حمل و نقل: 4X4

مجوز پارک ملی

قله شاه داغی Mt. Shah Dagi، قله شاه داغی Mt. Shah Dagi، قله شاه داغی Mt. Shah Dagi


adding a google map to a website

اتوبوس سوپر از تبریز به باکو و بالعکس، اخذ ویزای کشور آذربایجان، سه شب هتل چهار ستاره تاب فقط با صبحانه در باکو، وسیله نقلیه به منطقه و بالعکس، راهنمای ایرانی و آذربایجانی برای صعود، یک وعده ناهار گوشتی و پر بار و لذیذ در منزل دهکده خینالیق هنگام رفت، هزینه ورودیه قله شاه داغی، ارائه حکم صعود قلّه، پرداخت هزینه مرز آذربایجان، بیمه حوادث معادل دیه کامل، تسهیلات لازم در امورات گمرک

اتوبوس سوپر از تبریز به باکو و بالعکس، اخذ ویزای کشور آذربایجان، سه شب هتل چهار ستاره تاب فقط با صبحانه در باکو، وسیله نقلیه به منطقه و بالعکس، راهنمای ایرانی و آذربایجانی برای صعود، یک وعده ناهار گوشتی و پر بار و لذیذ در منزل دهکده خینالیق هنگام رفت، هزینه ورودیه قله شاه داغی، ارائه حکم صعود قلّه، پرداخت هزینه مرز آذربایجان، بیمه حوادث معادل دیه کامل، تسهیلات لازم در امورات گمرک

اتوبوس سوپر از تبریز به باکو و بالعکس، اخذ ویزای کشور آذربایجان، سه شب هتل چهار ستاره تاب فقط با صبحانه در باکو، وسیله نقلیه به منطقه و بالعکس، راهنمای ایرانی و آذربایجانی برای صعود، یک وعده ناهار گوشتی و پر بار و لذیذ در منزل دهکده خینالیق هنگام رفت، هزینه ورودیه قله شاه داغی، ارائه حکم صعود قلّه، پرداخت هزینه مرز آذربایجان، بیمه حوادث معادل دیه کامل، تسهیلات لازم در امورات گمرک

اتوبوس سوپر از تبریز به باکو و بالعکس، اخذ ویزای کشور آذربایجان، سه شب هتل چهار ستاره تاب فقط با صبحانه در باکو، وسیله نقلیه به منطقه و بالعکس، راهنمای ایرانی و آذربایجانی برای صعود، یک وعده ناهار گوشتی و پر بار و لذیذ در منزل دهکده خینالیق هنگام رفت، هزینه ورودیه قله شاه داغی، ارائه حکم صعود قلّه، پرداخت هزینه مرز آذربایجان، بیمه حوادث معادل دیه کامل، تسهیلات لازم در امورات گمرک

اتوبوس سوپر از تبریز به باکو و بالعکس، اخذ ویزای کشور آذربایجان، سه شب هتل چهار ستاره تاب فقط با صبحانه در باکو، وسیله نقلیه به منطقه و بالعکس، راهنمای ایرانی و آذربایجانی برای صعود، یک وعده ناهار گوشتی و پر بار و لذیذ در منزل دهکده خینالیق هنگام رفت، هزینه ورودیه قله شاه داغی، ارائه حکم صعود قلّه، پرداخت هزینه مرز آذربایجان، بیمه حوادث معادل دیه کامل، تسهیلات لازم در امورات گمرک

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.