قله پوموری

قله پوموری

آمادابلام   Amadablam

قله پوموری

قله پوموری

قله پوموری

قلّه پوموری، (دختر اورست) 7,161 متر
یکی از قلل دشوار و سر سخت  هیمالیا

  • MT. PUMORI, HIMALAYA

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: P-EX-030

کشور: نپال

بهترین فصل: بهار/پاییز

مدت برنامه: 30 روز

زمان ثبت نام: 90 روز قبل

درجه سختی: A 4 UIAA

مجوز صعود

خدمات ویزا

بیمه حوادث

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: چهار ستاره تاب

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

حمل ونقل: ماشین/هواپیما

شرپای صعود

راهنمای ترکینگ

مجوز پارک ملی

سرویس بهداشتی: در طول برنامه

دوش آبگرم: در طول برنامه

برق 220: در طول برنامه

اینترنت: لوج ها پولی

حکم صعود

چادر کمپ اصلی: نورس فیس برای هر نفر

چادر ارتفاع: نورس فیس برای دو نفر

کمکهای اولیه: طول برنامه

قله پوموری، قله پوموری، قله پوموری، قله پوموری، قله پوموری، قله پوموری

Short link: https://azarkouh.com/?p=8469

adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.