دوره یخنوردی Ice climbing course
دوره یخنوردی Ice climbing course

قله لنین فول Peak Lenin

دوره یخنوردی پیشرفته

  • ADVANCED ICE CLIMBING COURSE

دوره یخنوردی Ice climbing course

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: AK-ICE-015

کشور: قرقیزستان

مدت برنامه: 15 روز

زمان مناسب: 28 اسفند لغایت 20 فروردین

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

خدمات ویزا

آغاز برنامه: بیشکک

پایان برنامه: بیشکک

حمل و نقل: ماشین دربستی

هتل: سه ستاره لوکس

مربی یخنوردی و دستیار

بیمه حوادث

مجوز پارک ملی

پذیرایی غذا: صبحانه/ناهار/شام

حکم دوره

برق 220: پناهگاه محدود

پناهگاه

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.