صعود قله کازبک
صعود قله کازبک

Mt. Kazbek climb 5,047 m

Mt. Kazbek climb

تور صعود قله کازبک یکی از قلل پر چالش
از رشته کوه قفقاز

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: KZ-09

کشور: گرجستان

فصل صعود: تیر/مرداد/شهریور

مدت برنامه: 7 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

درجه سختی: A 2

سرپرست از ایران

آغاز برنامه: تفلیس

پایان برنامه: تفلیس

حمل و نقل: هواپیما/ماشین دربستی

بیمه حوادث، مسافرتی

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

حمل و نقل: 4X4

هتل: 4 ستاره

خانه محلی

پناهگاه

Mt. Kazbek climb, Mt. Kazbek climb, Mt. Kazbek climb, Mt. Kazbek climb, Mt. Kazbek climb


adding a google map to a website
Currency Converter by OANDA

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights