صعود هفت قله در هفت قاره جهان

 Seven continents peaks

 Seven continents peaks

 Seven continents peaks

 Seven continents peaks

صعود هفت قله در هفت قاره جهان

Seven continents peaks

 Seven continents peaks
Seven continents peaks

قله اورست با ارتفاع 8,848 متر، اولین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آسیا
قله آکونکاگوا با ارتفاع 6,962 متر، دومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای جنوبی
قله دنالی (مک اینلی) با ارتفاع 6,190 متر، سومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای شمالی
قله کلیمانجارو با ارتفاع 5,895 متر، چهارمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آفریقا
قله البروس با ارتفاع 5,642 متر، پنجمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اروپا
قله وینسون مسیف با ارتفاع 4,892 متر، ششمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آنتارتیکا (قطب جنوب)
قله کارستنز پیرامید (پونجاک چایا) با ارتفاع 4,884 متر، هفتمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اقیانوسیه

قله اورست با ارتفاع 8,848 متر، اولین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آسیا
قله آکونکاگوا با ارتفاع 6,962 متر، دومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای جنوبی
قله دنالی (مک اینلی) با ارتفاع 6,190 متر، سومین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آمریکای شمالی
قله کلیمانجارو با ارتفاع 5,895 متر، چهارمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آفریقا
قله البروس با ارتفاع 5,642 متر، پنجمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اروپا
قله وینسون مسیف با ارتفاع 4,892 متر، ششمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره آنتارتیکا (قطب جنوب)
قله کارستنز پیرامید (پونجاک چایا) با ارتفاع 4,884 متر، هفتمین قله هفتگانه و مرتفعترین قله قاره اقیانوسیه

فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights