Mt. Cho Oyu Expedition

Mt. Cho Oyu Expedition
قلل 5000

Mt. Cho Oyu Expedition

Mt. Cho Oyu Expedition

Mt. Cho Oyu Expedition

صعود قله چو آیو ششمین قله مرتفع جهان (الهه فیروزه)

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: CH-EX-042

مقصد: تبت/چین

مدت برنامه: 42 روز

زمان ثبت نام: 120 الی 90 روز قبل

درجه سختی: D 3 UIAA

فصل صعود: بهار/پاییز

شرپای صعود

ویزا: نپال/چین

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

حمل و نقل: ماشین خصوصی

هتل: چهار ستاره

محل اقامت: چادر دو نفره

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

برق 220: در طول برنامه

کمکهای اولیه: طول برنامه

دوش آبگرم: لوج ها/کمپ اصلی

باربر: انسان/یاک

اکسیژن: در ارتفاع

غذای ارتفاع

سوخت ارتفاع

مجوز صعود

حکم صعود

بیمه حوادث

Mt. Cho Oyu Expedition, Mt. Cho Oyu Expedition, Mt. Cho Oyu Expedition, Mt. Cho Oyu Expedition, Mt. Cho Oyu Expedition, Mt. Cho Oyu Expedition


adding a google map to a website
Currency Converter by OANDA
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights