Mt. Aconcagua Expedition

Mt. Aconcagua Expedition
کلوچوسکوی

Klyuchevskoy 

Mt. Aconcagua Expedition

Mt. Aconcagua Expedition

Mt. Aconcagua Expedition

تور صعود قله آکونکاگوا دومین قله هفتگانه جهان
رشته کوه آند، بلند ترین قله قاره آمریکای جنوبی

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: A-C-025

کشوز: آرژانتین

مدت برنامه: 25 روز

درجه سختی: UIAA B 1

زمان ثبت نام: 90 روز قبل

زمان صعود: 15 آذر الی 15 بهمن

دعوتنامه جهت ویزا

راهنمای صعود

آغاز برنامه: بوئنوس آیرس

پایان برنامه: بوئنوس آیرس

حمل و نقل: اتوبوس/جیپ

هتل: 4 ستاره

بیمه حوادث

چادر: در طول برنامه

مجوز صعود

حکم صعود

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

پزشک: کمپ میانی/کمپ اصلی

باربر: قاطر تا کمپ اصلی و بالعکس

Mt. Aconcagua Expedition, Mt. Aconcagua Expedition, Mt. Aconcagua Expedition, Mt. Aconcagua Expedition, Mt. Aconcagua Expedition


adding a google map to a website
Currency Converter by OANDA
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights