قلل اکوادور Ecuador peaks

صعودهای برون مرزی

صعود قلل اکوادور، شش قله، رشته کوه آند

  • ECUADOR MOUNTAINS EXPEDITION

قلل اکوادور Ecuador peaks

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: ECU-021

کشور: اکوادور

مدت برنامه: 21 روز

زمان ثبت نام: 70 روز قبل

درجه سختی: UIAA C2

خدمات ویزا

آغاز برنامه: کیتو

پایان برنامه: گویاگوئیل

راهنمای صعود

مجوز صعود

هتل/مهمانخانه

بیمه حوادث

حمل و نقل: ماشین دربستی

حمل و نقل: قطار

پناهگاه

حکم صعود

مجوز پارک ملی

قلل اکوادور Ecuador peaks، قلل اکوادور Ecuador peaks، قلل اکوادور Ecuador peaks

روز هشتم: صعود به قله ایلینیزا نورته 5,126 متر و فرود، سپس ترانسفر به لاسسو 3,000 متر شبمانی در مهمانخانه
روز نهم: ورود به پارک کوتوپاکسی، ترکینگ تا پناهگاه کوتوپاکسی 4,860 متر، شبمانی در پناهگاه
روز دهم: صعود قله کوتوپاکسی و دیدار از دهانه آتشفشان فعال بخار دار کوتوپاکسی 5,897 متر، فرود و ترانسفر به لاسسو 3,000 متر
شبمانی در مهمانخانه
روز یازدهم: ترانسفر بسوی نماد خط استوای کایامبه، سپس ترکینگ به پناهگاه 4,700 متر شبمانی در پناهگاه
روز دوازدهم: صعود به قله کیامبه مرتفعترین قله خط استوا 5,790 متر، برگشت به آبگرم پاپالاکتا، شبمانی در هتل 3,100 متر
روز سیزدهم: استراحت در پاپالاکتا، در صورت تمایل گردش در اطراف شبمانی در هتل
روز چهاردهم: ترانسفر به پناهگاه چیمبورازو 4,800 متر، منطقه حفاظت شده حیوانات وحشی شبمانی در پناهگاه
روز پانزدهم: صعود به قله چیمبورازو 6,310 متر، مرتفهترین قله در وسط کره زمین، فرود و سپس ترانسفر به بانوس 1,800 متر شبمانی در مهمانخانه
روز شانزدهم: استراحت در بانوس، استفاده از آبگرم، و سرگرمی های دیگر شبمانی در مهمانخانه
روز هفدهم: ترانسفر به ریوبامبا پایتخت سابق اکوادور، تور شهری، ترانسفر به آلائوسی 2,350 متر
روز هیجدهم: حرکت با قطار بسوی بینی شیطان، دیدار از اینکاپیرکا (آثار تاریخی مدنیت اینکا) شبمانی در کوئنسا 2,550 متر
روز نوزدهم: دیدار از آثار تاریخی کوئنسا و گردش شهری، شبمانی در مهمانخانه
روز بیستم: ترکینگ در پارک ملی کاژاس بسوی دریاچه تورآدورا 3,600 متر، ترانسفر به شهر گوایاگوئیل بزرگترین شهر اکوادور شبمانی در مهمانخانه


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.