AZARKOUH

Peaks 7000 meters

Peaks 7000 meters

Peaks 7000 meters

قلل هفت هزار متری
در برخی از کشورهای جهان

1
Peaks 7000 meters
Peaks 7000 meters

قله کمونیزم (سامانی)

اولین قله پلنگ برفی

Peaks 7000 meters

قله کورژنوسکایا

چهارمین قله پلنگ برفی

قله کمونیزم و کورژنوسکایا اولین و چهارمین قلل عنوان پلنگ برفی واقع در رشته کوه پامیر در کشور تاجیکستان اطلاعات بیشتر

Peaks 7000 meters

قله پوبدا

دومین قله پلنگ برفی

قله پوبدا دومین قله عنوان پلنگ برفی در رشته کوه تیان شان در کشور قرقیزستان  اطلاعات بیشتر

Peaks 7000 meters

قله لنین (ابن سینا)

سومین قله پلنگ برفی

قله لنین (ابن سینا) سومین قله عنوان پلنگ برفی در رشته کوه پامیر آلای در کشور قرقیزستان، فول پکیج   اطلاعات بیشتر

Peaks 7000 meters

قله خانتنگری

پنجمین قله پلنگ برفی

قله خانتنگری پنجمین قله عنوان پلنگ برفی در رشته کوه تیان شان در کشور قرقیزستان، فول پکیج رخ جنوبی و شمالی اطلاعات بیشتر

Peaks 7000 meters

قله هیملونگ

یکی از قلل هیمالیا

قله هیملونگ واقع در رشته کوه هیمالیا در کشور نپال  اطلاعات بیشتر

 

Peaks 7000 meters

قله موستاق آتا

یکی از قلل چین

قله موستاق آتا واقع در استان سین کیانگ در رشته کوه کن لون در کشور چین  اطلاعات بیشتر

Peaks 7000 meters

قله پوموری

یکی از قلل هیمالیا

قله پوموری معروف به دختر اورست واقع در رشته کوه هیمالیا، یخچال خومبو در کشور نپال  اطلاعات بیشتر

 

Peaks 7000 meters

قله بارونتسه

یکی از قلل هیمالیا

قله بارونتسه واقع در رشته کوه هیمالیا در کشور نپال  اطلاعات بیشتر

 

Peaks 7000 meters, Peaks 7000 meters, Peaks 7000 meters

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights