کمپ اصلی ماناسلو Manaslu trekking

کمپ اصلی ماناسلو Manaslu trekking

کمپ اصلی ماناسلو Manaslu trekking

Nepal-flag

ترکینگ کمپ اصلی ماناسلو، مانسیری هیمال
مسافرت به دیار رویایی و سحر آمیز نپال

  • MANASLU BASE CAMP TREKKING

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و ``اشتیاق برای برتری``

کد برنامه: MA-T-019

کشور: نپال

بهترین فصل: بهار/پاییز

مدت برنامه: 19 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

مجوز پارک ملی

بیمه حوادث

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: چهار ستاره تاب

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

راهنما: طول برنامه

باربر: طول برنامه

حمل و نقل: ماشین دربستی

سرویس بهداشتی: طول برنامه

دوش آبگرم: لوج ها

اینترنت: لوج ها پولی

برق 220: طول برنامه

کمکهای اولیه: طول برنامه

کمپ اصلی ماناسلو Manaslu trekking، کمپ اصلی ماناسلو Manaslu trekking، کمپ اصلی ماناسلو Manaslu trekking


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.