AZARKOUH
Mt. Aconcagua
Mt. Aconcagua

Mt. Aconcagua 6,962 m

تور صعود قله آکونکاگوا

Mt. Aconcagua Expedition

دومین قله هفتگانه جهان
رشته کوه آند، بلند ترین قله قاره آمریکای جنوبی

 • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: A-C-025

کشوز: آرژانتین

مدت برنامه: 25 روز

درجه سختی: UIAA B 1

زمان ثبت نام: 90 روز قبل

زمان صعود: 15 آذر الی 15 بهمن

دعوتنامه جهت ویزا

راهنمای صعود

آغاز برنامه: بوئنوس آیرس

پایان برنامه: بوئنوس آیرس

حمل و نقل: اتوبوس/جیپ

هتل: 4 ستاره

بیمه حوادث

چادر: در طول برنامه

مجوز صعود

حکم صعود

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

پزشک: کمپ میانی/کمپ اصلی

باربر: قاطر تا کمپ اصلی و بالعکس

روز شمار برنامه آکونکاگوا

روز اول: پرواز از تهران به دوبی یا دوهه یا استانبول سپس به بوئنوس آیرس 17 الی 19 ساعت پرواز
روز دوم: بعد از ظهر ورود به آرژانتین و ترانسفر از فرودگاه به شهر بمسافت 33 کیلومتر اقامت در هتل
روز سوم: روز آزاد در بوئنوس آیرس و شب حرکت با اتوبوس صندلی تخت شو به طرف شهر مندوزا، شب در راه، بمدت 13ساعت
روز چهارم: ترانسفر به هتل و روز آزاد در شهر مندوزا، خرید و اخذ مجوز صعود، شب اقامت در هتل
روز پنجم: بعد از صرف صبحانه حرکت به دهکده پنینتس در ارتفاع 2,820 متر و اقامت در هتل کوهستانی، بمدت 3 ساعت
روز ششم: حرکت به ورودی پارک ملّی و کنترل مجوزها و سپس کوهپیمایی به کمپ میانی (کونفلوانسیا) در ارتفاع 3,400 متر شبمانی در چادرهای راحت تخت دار، بمدت 2 الی 3 ساعت
روز هفتم: روز هم هوایی و کوهپیمایی بطرف پلازا فرانسیا دیواره جنوبی قله آکونکاگوا تا ارتفاع 4,300 متر و برگشت به کمپ کونفلوانسیا در ارتفاع 3,400 متر رفت و برگشت، 5 الی 6 ساعت
روز هشتم: حرکت به کمپ اصلی (پلازا دمولاس) به مسافت 48 کیلومتر در دره ائی وسیع، ارتفاع 4,200 متر، بمدت 7 الی 8 ساعت
روز نهم: استراحت و هم هوایی در کمپ اصلی شبمانی در چادر
روز دهم: صعود قله بنته به ارتفاع 5,050 متر رفت و برگشت شبمانی در کمپ اصلی، بمّدت 6 ساعت
روز یازدهم: صعود به کمپ اول و شبمانی در چادر، بمدت 2 الی 3 ساعت
روز دوازدهم: صعود به کمپ دوم و برپایی چادر برگشت به کمپ اصلی شبمانی در چادر، بمدت 2 الی 3 ساعت
روز سیزدهم: استراحت و هم هوایی شبمانی در چادر
روز چهاردهم: صعود به کمپ دوم (کوندورز نست) در ارتفاع 5,400 متر شبمانی در چادر، بمدت 5 الی 6 ساعت
روز پانزدهم: صعود به کمپ سوم (کورولا) در ارتفاع  5,950 متر، بمدت 3 الی 4 ساعت
روز شانزدهم: صبح زود صعود قله آکونکاگوا آغاز و سپس برگشت به کمپ سوم و شبمانی در چادر (در صورت وضعیت جسمانی تیم تا کمپ اصلی امکان برگشت وجود دارد) بمدت 6 الی 7 ساعت رفت، و 3 ساعت برگشت
روز هفدهم: روز اضافی و رزرو برای بدی آب و هوا
روز هیجدهم: صبح زود بعد از صرف صبحانه حرکت به کمپ اصلی و شبمانی در چادر، بمدّت 2 الی 3 ساعت
روز نوزدهم: صبح  بعد از صبحانه حرکت به دهکده پنینتنس و انتقال با ون به طرف شهر مندوزا و اقامت در هتل
روز بیستم: استراحت و گردش در شهر زیبای مندوزا اقامت در هتل
روز بیست و یکم: روز آزاد، تور شهری در مندوزا و شب حرکت با اتوبوس به طرف بوئنوس آیرس شب در راه ، بمدت 13 ساعت
روز بیست و دوم: استراحت و گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل
روز بیست و سوم: استراحت و گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل
روز بیست و چهارم: استراحت و  گردش در بوئنوس آیرس و اقامت در هتل، دیدار از کنسرت رقص تانگو بمدت 1/5 ساعت
روز بیست و پنجم: صبح روز آزاد و بعد از ظهر ترانسفر به فرودگاه و پرواز به ایران در دو مرحله

هزینه هر نفر در تیم 4 نفره
6,450دلار
هزینه هر نفر در تیم 5 نفره
6,000دلار
هزینه هر نفر در تیم 6 نفره
5,800دلار
هزینه هر نفر در تیم 7 نفره
5,550دلار
هزینه هر نفر در تیم 8 نفره
5,400دلار
هزینه هر نفر در تیم 9 نفره
5,250دلار
هزینه هر نفر در تیم 10 نفره
5,100دلار
هزینه هر نفر در تیم 2 نفره
5,350دلار
هزینه هر نفر در تیم 4-3 نفره
4,400دلار
هزینه هر نفر در تیم 6-5 نفره
3,800دلار
 • اخذ دعوتنامه از کشور آرژانتین

 • انتقال از فرودگاه بوئنوس آیرس به هتل و بالعکس مسافت 33 کیلومتر

 • اقامت در هتل چهار ستاره تاب در شهر بوئنوس آیرس چهار شب فقط با صبحانه یک شب موقع رفت و سه شب موقع برگشت

 • اتوبوس سوپر لوکس تختواب دار از بوئنوس آیرس به شهر مندوزا و بالعکس با خدمات شام و صبحانه و نوشیدنی قیمت با هواپیما زیاد فرقی نداشته در صورت درخواست می توانیم با هواپیما نیز انجام دهیم)

 • اقامت در هتل چهار ستاره تاب در شهر مندوزا سه شب فقط با صبحانه در اتاق دو تخته یک شب موقع رفت و دو شب برگشت

 • مجوز (پرمیت) صعود قلّه آکونکاگوا (در هزینه ارزی فوق برای مجوز صعود مبلغ میانگین 590 دلار در نظر گرفته شده است چنانکه هنگام اخذ مجوز صعود هزینه کمتر و یا بیشتر از مبلغ فوق باشد از شرکت کننده مطالبه و یا استرداد خواهد شد این بستگی به فصل صعود و ملیت را دارد

 • اقامت در هتل کوهستانی یک شب فقط با صبحانه و شام

 • کلیه ترانسفر های شهری و بیابانی، راهنما، بار مجاز هر نفر برای قاطر 30 کیلو گرم برای حمل تا کمپ اصلی

 • سه وعده غذای کامل در کمپ کونفلوانسیا و پلازا دمولاس (کمپ اصلی) تدارکات سه وعده غذا و نوشیدنی ارتفاع در طول صعود

 • اقامت در چادر اسکلتی تخت دار در کمپ های کونفوانسیا و پلازادمولاس

 • تدارک چادر ارتفاع و چادر انباری برای بارها، چادر توالت، چادر دوش (حمل چادر و غذای ارتفاع از کمپ اصلی به بالا بین افراد شرکت کننده و راهنمای محلی تقسیم خواهد شد)

 • حکم صعود با تایید راهنمای صعود

 • ارتباط بی سیم از کمپ های بالا به کمپ اصلی

 • پزشک در کمپ کونفولانسیا و کمپ اصلی با اکسیژن و اکسیمتر

 • خدمات شارژ لوازم الکترونیکی

 • بیمه حوادث انفرادی برای افراد زیر 75 سال

 • پرداخت اضافی بار در اتوبوس بین بوئنوس آیرس و مندوزا و بالعکس

 • هدایای ویژه از طرف آذرکوه

 • اخذ دعوتنامه و رزرو هتل ها از کشور آرژانتين برای اقدام به ویزا

 • انتقال از فرودگاه بوئنوس آيرس به هتل و بالعكس (مسافت 33 کیلومتر تا شهر)

 • اقامت در هتل چهار ستاره تاب در شهر بوئنوس آیرس سه شب فقط با صبحانه، (یک شب موقع رفت و دو شب موقع برگشت)

 • اتوبوس سوپر لوکس تخواب دار از بوئنوس آیرس به شهر مندوزا و بالعكس با خدمات شام و صبحانه و نوشیدنی ( از هواپیما راحت تر و لوکس و بدون هزینه اضافی بار)

 • اقامت در هتل سه ستاره تاب در شهر مندوزا دو شب فقط با صبحانه در اتاق دو تخته (یک شب موقع رفت و یک شب برگشت)

 • مجوز (پرمیت) صعود قله آکونکاگوا

 • اقامت در هتل كوهستاني پنینتس يك شب، فقط با صبحانه و شام

 • كليه ترانسفر هاي شهري و بياباني، راهنما، بار مجاز هر نفر براي قاطر 30 كيلو گرم برای حمل تا کمپ اصلی

 • سه وعده غذای کامل در کمپ اصلی کونفلوانسیا و پلازا دمولاس بمدت 2 شب و در پلازا دمولاس 4 شب

 • چادر جهت انباری برای بارها، چادر توالت، چادر دوش (حمل چادر و غذای ارتفاع از کمپ اصلی به بالا بعهده شرکت کننده و یا با پرداخت هزینه جداگانه توسط باربر انجام میگیرد)

 • حکم صعود، ارتباط بي سيم از کمپ های بالا به کمپ اصلی، کمکهای اولیه، خدمات شارژ لوازم الکترونیکی

 • بيمه حوادث انفرادی برای افراد زیر 75 سال، بیمه مسافرتی بین المللی

 • پرداخت اضافی بار در اتوبوس بین بوئنوس آیرس و مندوزا و بالعکس

 • بلیت هواپیما معادل 37 الی 40 میلیون ریال با هواپیمایی امارات، قطر، یا ترکیش و با هماهنگی آذرکوه انجام و مبلغ آن جداگانه محاسبه می شود

 • هزینه ویزای آرژانتین 150 دلار

 • بهر دلیلی اقامت در هتل در شهر بوئنوس آیرس و یا شهر مندوزا بیش از تعّهدات مجری

 • ناهار و شام در شهر های بوئنوس آیرس و مندوزا هر وعده غذای عالی 10 الی 15 دلار

 • اضافی بار هواپیما در طول مسافرت بیش از 48 کیلوگرم

 • استفاده از محتویات داخل یخچال در هتل ها مینی بار

 • مکالمات تلفنی با اینترنت هر دقیقه 3 دلار

 • خشک شویی، انعام و هزینه های شخصی، خرید و یا اجاره تجهیزات کوهنوردی در مندوزا

 • باربر ارتفاع جهت حمل تجهیزات شخصی هر کوهنورد از کمپ اصلی برای کمپ های بالا و بالعکس مبلغ 770 دلار می باشد

 • حمل بار به وزن 22 کیلوگرم از کمپ اصلی به کمپ دوّم مبلغ 210 دلار توسط باربر در کمپ اصلی

 • عملیات امداد و نجات شامل: هلیکوپتر، قاطر، باربر، بیمارستان، دارو، و غیره

قابل توجه کوهنوردان شرکت کننده

چنانکه فردی بهر دلیلی بعد از ثبت نام انصراف دهد شامل خسارت های زیر خواهد بود اگر در مورد قیمت بلیت ذکر شده در فوق افزایش و یا کاهشی رخ دهد ما به تفاوت از شرکت کننده دریافت و یا به شرکت کننده استرداد خواهد شد
 لازم به ذکر است که در کمپ کونفلوانسیا و کمپ اصلی پلازا دمولاس پزشک کوهستان از سوی فدراسیون حضور دارد و تمامی کوهنوردان حضور در منطقه ملزم به کنترل پزشکی هستند که در کارت مجوز صعود آنها وضعیت جسمانی آنها بعد از معاینه ثبت میشود بنابراین چنانکه افرادی از نظر جسمانی مشکلاتی داشته باشند از طریق دکتر ممانعت بعمل آمده و داروی های مورد نیاز نیز تجویز خواهد شد. در کمپ دوّم و کمپ سوّم نیز تیم پلیس در قالب تیم امداد حضور دارند که هواشناسی منطقه را دائماً تحت کنترل قرار گرفته و در صورت نا مناسب بودن آب و هوای منطقه از صعود کوهنوردان به قله جلوگیری بعمل می آید

توجه: ارسال مدارک از سوی ثبت نام کننده به منزله قبول نمودن تمام شرایط ذکر شده و عقد قرارداد تلقّی میگردد
چنانکه فردی بعد از ثبت نام انصراف دهد بلیت هواپیمای وی استرداد گردیده و خسارت بلیت هواپیما بهمراه غرامت وارده به شرکت آذرکوه طبق جدول فوق بدون قید و شرط از پیش پرداختی شرکت کننده کسر خواهد شد

تجهیزات لازم  برای صعود

کوله پشتی بزرگ 80 لیتر به بالا، کلنگ کوتاه کوهنوردی، کیسه خواب پرقو (18- درجه زیر صفر)، زیرانداز، کاپشن پرقو، کاپشن و شلوار گرتکس، لباس زیر پلار، شلوار کوهپیمایی، پیراهن آستین بلند، کلاه پلار و یا پشمی، دستکش دو انگشتی گرتکس، دستکش پنج انگشتی پلار و یا پشمی دو جفت، عینک آفتابی، عینک طوفان، گرامپون فیکس دار، کفش سه پوش یا دوپوش و یا کفش سنگین خوب، کفش کوهپیمایی از نوع سبک، باتوم تلسکوپی یک جفت، گتر دو پوش زیپ دار، کوله 40 لیتری برای استفاده تا رسیدن به کمپ اصلی، قمقمه و فلاکس چایی، فنجان چایی، قاشق، ظرف غذا، کرم آفتاب، چراغ پیشانی با باتری مربوطه، لباس زیر اضافی، دم پایی، جوراب پشمی دو جفت، مایو شنا، پاور بانک، دستمال مرطوب، حوله، صابون، خمیر دندان

آمادگی لازم برای صعود

داشتن فیزیولوژی بهتر برای کوهنوردی در ارتفاع بالای شش هزار متر به همراه کوله بار شخصی که در حدود 15 الی 18 کیلوگرم خواهد بود، استفاده از کلنگ کوهنوردی در مواقع ضروری آشنایی کامل صعود با گرامپون در ارتفاعات بالا بر روی شیبهای برف سفت داشتن صعود های تمرینی و هم هوایی بر بالای چهار هزار متر

مدارک لازم جهت ثبت نام و اخذ ویزا

اسکن رنگی از صفحه عکس دار گذرنامه معتبر حداّقل 6 ماه اعتبار از تاریخ حرکت، پیش پرداختی هر نفر به مبلغ 000000000000 ریال و مابقی دو هفته قبل از تاریخ حرکت بصورت دلار و یا به نرخ روز دلار بصورت ریال نقداً دریافت می شود، فتوکپی گذرنامه، گواهی اشتغال به کار و یا گواهی بازنشستگی به ترجمه انگلیسی یا اسپانیایی با تایید دادگستری، گواهی بانکی به انگلیسی از حساب جاری شخصی از 6 ماهه قبل با 60 میلیون تومان موجودی، قطعه عکس جدید بدون عینک 4×3، کپی بلیت رفت و برگشت، پر نمودن تعّهد نامه آذرکوه

Mt. Aconcagua, Mt. Aconcagua, Mt. Aconcagua, Mt. Aconcagua, Mt. Aconcagua, Mt. Aconcagua Expedition, Mt. Aconcagua Expedition, Mt. Aconcagua Expedition


adding a google map to a website
Currency Converter by OANDA
 
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
Verified by MonsterInsights