قله مراپیک Mera peak

قله مراپیک Mera peak

قله مراپیک Mera peak

Nepal-flag

     قلّه مرا پیک
سرزمین رویایی و سحرآمیز نپال، هیمالیا

  • MERA PEAK 6,654 M HIMALAYA

  • اعتماد به آفریننده، صداقت، پشتکار، تعهد به مشتریان و “اشتیاق برای برتری”

کد برنامه: ME-N-019

کشور: نپال

فصل صعود: بهار/پاییز

مدت برنامه: 18 روز

زمان ثبت نام: 60 روز قبل

درجه سختی: UIAA A 2

خدمات ویزا

شرپای صعود

آغاز برنامه: کاتماندو

پایان برنامه: کاتماندو

هتل: اکو توریسم

پذیرایی: صبحانه/ناهار/شام

باربر: در طول برنامه

کمکهای اولیه: طول برنامه

سرویس بهداشتی: در طول برنامه

دوش آبگرم: لوج ها پولی

اینترنت: لوج ها پولی

مجوز صعود

حکم صعود

حمل و نقل: ماشین/هواپیما

بیمه حوادث

قله مراپیک Mera peak، قله مراپیک Mera peak، قله مراپیک Mera peak، قله مراپیک Mera peak


adding a google map to a website
فهرست
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.